Nasza kadra


Jesteśmy Placówką bezpieczną i przyjazną dziecku. Wychowawcy Pogotowia to wyspecjalizowana i kompetentna kadra pedagogiczna z uprawnieniami i wieloletnim doświadczeniem w zawodzie. Tworzymy zgrany zespół, który w pracy z dziećmi kieruje się miłością i empatią. Kochamy, wymagamy i uczymy. Podnosimy swoje kompetencje i zdobywamy nowe doświadczenia.

Nasza kadra oprócz wiedzy nabytej podczas nauki, szkoleń i pracy zawodowej, oferuje wychowankom własne doświadczenia, wiedzę i wsparcie.

Dyrektor

S. Natalia Joanna Ozga

Została wyznaczona na stanowisko dyrektora Dekretem o powołaniu Dyrektora Pogotowia Opiekuńczego „Opoka” w Wasilkowie z dniem 1.08.2016 r. zgodnie z Konstytucjami Zgromadzenia Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus i Placówki opiekuńczo-wychowawczej „Opoka” przez przełożoną generalną.

Czytaj więcej

Ukończyła studia wyższe magisterskie na kierunku pedagogika w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej na Uniwersytecie w Białymstoku. Ponadto ma ukończone studia podyplomowe z socjoterapii i terapii rodzin. Dodatkowo posiada kwalifikacje uzyskane podczas licznych szkoleń, potwierdzone certyfikatami.

Ukończyła m.in.:

 • Trening Skutecznego Rodzica i uzyskała certyfikat dający uprawnienia do prowadzenia kursów autoryzowanych przez GTI metodą dr. Thomasa Gordona;
 • Szkolenie z zakresu Przygotowania małoletnich świadków i ich rodziców – opiekunów do przesłuchania w procedurach karnych;
 • Ukończony III stopień Warsztatów z psychologii komunikacji;
 • Szkolenie dające umiejętności negocjacyjne oraz radzenia sobie z „psychomanipulacją”;
 • Szkolenie z zakresu kompetencji interpersonalnych;
 • Warsztaty „Zapanuj nad gniewem” cz I i II.

s. Natalia posiada wysoki zakres kompetencji do pracy z dziećmi, młodzieżą i ich rodzinami, wykazuje się licznymi umiejętnościami niezbędnymi w rozwiązywaniu trudnych problemów społecznych. Dysponuje wiedzą i umiejętnościami w zakresie: znajomości metod pracy w instytucjach opiekuńczo-wychowawczych, diagnozy sytuacji wychowawczych i opiekuńczych, prowadzenia działań wychowawczych, terapeutycznych oraz profilaktycznych w zakresie opieki i wychowania. Odznacza się szczególnym zrozumieniem problematyki trudności wychowawczych i celowości misji jej powierzonej, jaką jest pełnienie roli opiekuna, rodzica zastępczego oraz mediatora.

s. Natalia oprócz funkcji Dyrektora placówki pełni również zadania opiekuna duchowego nie tylko podopiecznych placówki ale również personelu. Emanuje ciepłem, szczerym i serdecznym uśmiechem oraz głową pełną, często zwariowanych, pomysłów.

Interesuje się podróżami, motoryzacją, książką, muzyką taneczną oraz modą dzięki której rozmowy z dziećmi mają charakter przyziemny. Chętnie uczestniczy we wszelkich aktywnościach, nie boi się nowych wyzwań. Jeździ na nartach, uprawia ogródek, pokonuje trasy w parkach linowych, lubi szybką jazdę samochodem, a nawet traktorem.

Wychowawcy

Adrianna Antoszczuk

Na stanowisku od 01.09.2019 r.

Ukończyła studia wyższe z zakresu Pedagogiki Resocjalizacyjnej i Pedagogiki Opiekuńczo-Wychowawczej.

Czytaj więcej

Ukończyła także dwustopniowe szkolenie TSR-Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, Dialog Motywujący, Superwizję. W dalszym ciągu rozwija się i kształci zwiększając tym samym swoje kompetencje.

W pracy z dziećmi wyróżnia się dużym poczuciem humoru oraz dystansem do siebie i świata. Jest konsekwentna i zorganizowana.

Zawsze doprowadza do końca rozpoczęte zadania. Nie znosi monotonii, nie potrafi usiedzieć w miejscu. Jest kreatywna, ambitna i z łatwością odnajduje się w nowych dla niej sytuacjach.

Prywatnie szczęśliwa narzeczona. Miłośniczka górskich wędrówek i spania pod namiotem. Lubi wychodzić ze swojej strefy komfortu, uczyć się zupełnie nowych umiejętności i poznawać nowych ludzi.

Ewa Olechno

Na stanowisku od 1.10.2020 r.

Absolwentka studiów wyższych na kierunku pedagogika opiekuńczo-wychowawczej Uniwersytetu w Białymstoku.

Czytaj więcej

Przeszła szkolenie Dialogu Motywującego. W dalszym ciągu rozwija się i kształci, by móc pełniej i efektywniej realizować się w pracy z młodzieżą, oraz poszerzać swoje kompetencje.

W życiu zawodowym zawsze stara się dostrzegać dobro w drugim człowieku, kierować się intuicją. Jest osobą troskliwą, konsekwentną, pogodną.

W życiu prywatnym kieruje się budowaniem relacji z drugim człowiekiem, szukaniem pozytywów najtrudniejszych sytuacji, oraz rozwojem osobistym i zawodowym. Prywatnie pasjonatka tańca, jazdy konnej, wędrówek górskich, oraz wszelkich wycieczek krajowych i zagranicznych.

Ewelina Chmielewska

Na stanowisku od 4.10.2016 r.

Ukończyła studia wyższe magisterskie na kierunku pedagogika w specjalności pedagogika opiekuńczo - wychowawcza. Ponad to ukończyła również studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki i edukacji elementarnej.

Czytaj więcej

Uczestniczyła w wielu kursach i szkoleniach, potwierdzonych certyfikatem, m.in.:

 • Kurs z zakresu wczesnego wspomagania, rozwoju i edukacji uczniów autystycznych;
 • Komunikacja alternatywna i wspomagająca w terapii i edukacji dziecka z trudnościami w porozumiewaniu się;
 • Trening umiejętności społecznych;
 • Terapia ręki.

Ewelina Chmielewska w pracy z dzieckiem odznacza się ogromną dawką pozytywnej energii, humoru i zakręconych pomysłów. Jest osobą kontaktową, komunikatywną oraz emanującą ciepłem i zaufaniem.

W życiu prywatnym śpiewa, tańczy, podróżuje, kocha sztukę i ... jest wszędzie zarażając świat swoją pozytywną energią.

Tomasz Żukowski

Ukończył studia na Uniwersytecie w Białymstoku na kierunku pedagogika opiekuńczo - wychowawcza, co pozwala mu realizować zainteresowania zawodowe.

Czytaj więcej

W ramach realizacji prywatnych zainteresowań ukończył studia podyplomowe na Politechnice Białostockiej kierunek bezpieczeństwo i administracja sieci komputerowych.

Żona Urszula, córka Zofia i "mastiff" Megi.

Jest osobą serdeczną, pogodnego usposobienia i godnym zaufania.

Wsparcie

Paweł Siemieńczuk

Pedagog

Ukończył studia wyższe kierunek resocjalizacja, certyfikowany specjalista terapii uzależnień.

Czytaj więcej

Od 20 lat pracuje z młodzieżą uzależnioną.

Paweł w pracy z dzieckiem kieruje się dobrem i potrzebami młodego człowieka, budowaniem zaufania, umiejętnością refleksji i abstrakcyjnego myślenia, cierpliwością i wytrwałością, autentycznością, dojrzałością emocjonalną.

Prywatnie szczęśliwy mąż i tata, miłośnik podróży, pieszych wędrówek po górach, z zamiłowania historyk.

Ewelina Kuczyńska

Psycholog

Ukończyła studia wyższe magisterskie na kierunku psychologia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Jest absolwentką studiów podyplomowych z zakresu rehabilitacji dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi (Uniwersytet Warszawski) oraz studiów podyplomowych z psychotraumatologii (SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny).

Czytaj więcej

Podczas wieloletniej pracy zawodowej uczestniczyła w wielu kursach, szkoleniach i warsztatach, potwierdzonych certyfikatem m.in:

 • Intensywny kurs interwencji kryzysowej;
 • Kurs specjalistyczny z zakresu mediacji rodzinnych;
 • Pełne szkolenie podstawowe EMDR Europe;
 • Szkolenie z terapii krótkoterminowej;
 • Kurs języka migowego;
 • Video trening komunikacji (VIT) – warsztaty.

Ewelina Kuczyńska posiada wysoki zakres kompetencji do pracy z dziećmi, młodzieżą i ich rodzinami.

W pracy zawsze kieruje się zrównoważeniem, opanowaniem, doświadczeniem i wiedzą. Odznacza się niezwykłą umiejętnością prowadzenia otwartej komunikacji oraz trafnej diagnozy.

W życiu prywatnym kobieta „sport”, cyklistka, podróżniczka...

Posługa

S. Edyta Skała

Pielęgniarka

Ukończyła Liceum Medyczne. Od kilku lat pracuje z młodzieżą.

W życiu zawodowym S. Edytę cechuje sumienność, dokładność, empatia, opiekuńczość, opanowanie, serdeczność, umiejętność nawiązywania kontaktów oraz właściwego postępowania z ludźmi.