Pogotowie Opiekuńcze "Opoka" jest całodobową placówką opiekuńczo – wychowawczą która łączy zadania dwóch typów placówek - interwencyjny i socjalizacyjny.


Pogotowie Opiekuńcze „Opoka” prowadzone jest przez Zgromadzenie Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus od 2003 roku. Mieści się w domu zakonnym dlatego też siostry nie tylko pełnią rolę wychowawczyń i opiekunek, ale stają się niejako matkami wobec powierzonych sobie dzieci i młodzieży.

Pogotowie jest całodobową placówką opiekuńczo – wychowawczą, która łączy zadania dwóch typów placówek – interwencyjny i socjalizacyjny. Przeznaczona jest dla dzieci, które pochodzą z rodzin wychowawczo niewydolnych i znajdują się w sytuacji kryzysowej.

Wychowankami „Opoki” mogą być głównie dziewczęta w wieku od 10 do 18 roku życia, pozbawione trwale lub okresowo opieki rodzicielskiej oraz chłopców w przypadku łączenia rodzeństw. Kierowani są do placówki na podstawie postanowienia sądu przez PCPR w Białymstoku. Pogotowie przyjmuje dzieci i młodzież niezależnie od ich wyznania.


Często do placówki trafiają dzieci, ofiary agresji, odrzucenia, sponiewierania. Trafiają ze świata alkoholu, dyskotek, narkotyków, świata, w którym wszystko było dozwolone, bez zasad i odpowiedzialności. Początki pobytu w placówce są zawsze trudne, bo wiążą się z rozstaniem z kręgiem znajomych, rodziną, czasem ze stygmatyzacją przez nowe środowisko oraz przyjęciem nowych wymagań i zasad w placówce. Dzieci są bardzo nieufne, ale też spragnione kontaktu, rozmowy, miłości, zrozumienia, akceptacji. Praca z wychowankiem polega na wydobywaniu ukrytego dobra w sercu dziecka, akceptacji sytuacji życiowej i motywacji do zmiany w pracy nad sobą.

Praca wychowawcza polega także na nadrabianiu zaległości szkolnych, uczeniu wykonywania podstawowych obowiązków domowych, prowadzenia dialogu, rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie ze stresem oraz prawidłowego spędzania czasu wolnego. Dzieci objęte są także działaniami terapeutycznymi. Ponadto mają one zapewnioną możliwość kontaktu ze swoimi rodzicami i osobami bliskimi.


Bardzo ważną rolę w procesie wychowawczym odgrywa formacja religijna dzieci i modlitwa. Uczestniczą w różnych nabożeństwach w ciągu roku liturgicznego, korzystają z sakramentów. W kaplicy w domu zakonnym odprawiana jest dla dzieci regularnie Msza święta. Wychowankowie bardzo chętnie przychodzą do kaplicy sióstr na indywidualną modlitwę.

Wychowawcy Pogotowia, to wyspecjalizowana i kompetentna kadra, która zapewnia pomoc i wsparcie dzieciom, poprzez wyrównywanie braków w edukacji szkolnej, wspólne spędzanie czasu, gry i zabawy. Prowadzone rozmowy z wychowawcami służą wspomaganiu rozwoju społecznego, emocjonalnego i psychicznego. Dzieci mają dzięki temu możliwość zaczerpnięcia porad od wychowawców dotyczących bieżących spraw i problemów, na które napotykają.

Placówka organizuje również różnego rodzaju wyjścia poza teren Pogotowia, wspólne okolicznościowe wyjazdy podczas ferii i wakacji.


 
Głównym celem placówki jest zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom oraz wspieranie ich w pełnym rozwoju, budowanie poczucia własnej wartości, nauczenie ich prawidłowego i aktywnego organizowania czasu wolnego. W placówce podopieczni mogą rozwijać swoje zainteresowania z różnych dziedzin kultury, kształtować dobre zachowania w życiu codziennym oraz umiejętność zgodnego przebywania, funkcjonowania i współdziałania w grupie rówieśniczej. Dodatkowo dzieci uczą się wzajemnej odpowiedzialności za siebie.